Reach

Belgesi

Reach Belgesi

Nedir ?

v1v1.png

REACH Kayıt (Reach Belgesi)

REACH Compliance Certificate

 

Ezhar Kurumsal firmamız REACH sertifikası temin ederek ürünün kalitesini sizlere beyan eder . AB REACH Tüzüğü (Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi ve Onaylanması - EC1907 / 2006) yayına girdiğinde Ezhar firmamız ürün numunelerini alarak 250 adet kimyasal madde yapısına bakmaktadır. 250 Yabancı kimyasal madde için test aşamasında ürünlerin testten geçmesi gerekmektedir.Kansere sebebiyet verebilecek kimyasal maddelerin, zehirli etki oluşturabilen, genetik yapıya etki eden, uzun süre boyunca doğada yok olmayan kalıcı kirlilik oluşturan maddeler yüksek derecede önemli statüsünde değerlendirilip reach belgesi dahiline alınmıştır.

Bu sebebten dolayı ürünleriniz EZHAR firması tarafından test edilerek uluslar arası tüzüğe uygun olmadığını belirler.

REACH testi ve Belgesi ürün grup başına fiyatlarımız için   bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mesela plastik veya metal , kimyasal olarak ürünlerimizi ayırabiliriz. Çok fazla çeşit ve çok fazla ürün grubunun çeşitlendirilmesi maaliyet düşürmek için mutlaka bizimle iletişime geçiniz.

Glass of Milk

REACH Tescil öncesinde Hizmetleri 

 • REACH belgesi danışmanlık hizmetleri

 • REACH  analizi

 • SVHC maddelerin riskleri içeren risk analizi,

 • REACH uygunluk belgesi (reach uygunluk belgesi başlığına link)

 • Madde envanteri

 • REACH Ön kayıt Hizmetler

 • Ön kayıt sırasında şirket temsilciliği

REACH Kaydı Hizmetleri

 • Kayıt sırasında şirket temsili

 • Laboratuvar desteği (test, toksikoloji, planlama ve çalışmaların yürütülmesi)

 • Teknik dosyalarının Derlemesi (IUCLID 5)

 • AB üyesi olmayan üreticiler için tam bir “tek temsilci” hizmetler

 • Yeni maddelerin kaydı

 • ECHA ile iletişim

 • REACH Yetkilendirme Hizmetleri

 • Maddelerinizin ikame alternatiflerinin tanımlanması

 • Risk yönetim önlemlerinin uygulanması (tehlike kontrolü)

laboratuvar-sonuclari.jpg

REACH BELGESİ (TESTLER)

AB ihracatçıları AB REACH’e uygunluk belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge ile ürününüzde ECHA (Avrupa Kimya Ajansı) yüksek önem arz eden maddeler listesi’nde (SVCH) bulunan bir madde içermediğini kanıtlar.

Ürününüzü AB pazarında rahatça ihraç etmeniz için REACH’e uygunluk belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belge ile AB pazarında rahatça ürününüz satabilirsiniz.

 

REACH Uygunluk Belgesinde (REACH Compliance Certificate) ürününüzde kısıtlı ve yasaklı maddelerden herhangi birini içermediği yada limitini aşmadığına dair kanıt belgesidir.

REACH Kapsamındaki Ürünler

 • Alaşımlar ve plastikler

 • Yağ, yakıt ve gazlar

 • Borular, döküm gibi yarı mamül ürünler

 • Oyuncaklar

 • Mobilya

 • Kozmetik, aksesuar

 • Kırtasiye

 • Pigmentler, boyalar, yapıştırıcılar

 • Deterjanlar

 • Tekstil, ayakkabı, deri

 • Elektronik ve elektrik ürünleri

REACH Tüzüğü’nden Muaf olanlar

 • Radyoaktif maddeler (96/26/Euratom)

 • Gümrük Kontrolü Altında Olan Maddeler

 • İzole Edilmemiş Ara Ürünler

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı

 • Atıklar (2006/12/EC)

 • Üye Ülkelerin Savunma İçin Getirdiği İstisnalar

 

Aşağıdaki maddeler REACH Tüzüğü kapsamında kayıt edilmiş sayılmaktadır;

 • 91/414/EEC Bitki Koruma Ürünleri

 • 98/8/EC Biyosidal Ürünler (sadece aktif maddeler !)

 • 67/548/EEC’ye göre Bildirim’de bulunulmuş olanlar (sadece bildirim yapan için geçerli!)

3.png

REACH BELGESİ 

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.
 

18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.
 

REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı doğrudan etkilemektedir!

 

REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı

doğrudan etkilemektedir.

 

•REACH Sisteminin, Türkiye’nin henüz AB’ye üye ülke olmamasından dolayı, yurtiçi kimya üretimimize ve

 

AB dışı ülkelere ihracatımıza kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.
 

•Türkiye’den AB’ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın, REACH Sisteminin gerektirdiği şekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (European Chemicals Agency – ECHA) kaydettirmeleri gerekmektedir.
 

•AB’ye tam üye olmamız durumunda, REACH kapsamındaki düzenlemelerin kimya sektörümüzün tüm üretim faaliyetlerinde uygulanması zorunlu hale gelecektir. (AB Uyum süreci Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.)

abs_web_belgeler_06.jpg

İletişim

Bilgilerimiz

OPERASYON  :+90 545 273 46 92  

SATIŞ DESTEK :+90 537 454 83 55

TEKNİK UZMAN :+90 0507 079 76 49

SAHA SATIŞ  UZMAN :+90 549 464 55 61

​E-Posta: cigdem@ezhar.com.tr

Adres: İçmeler Mahallesi Zinnur Sokak Lantana Plaza

    No:3 D:9 34953, İçmeler-Tuzla/İSTANBUL

Chemikerin.jpg